Sponsorointi

Sponsorointi ja erilaiset kumppanuudet ovat osa MPRENKAAT-STOREN:n yritystoimintaa ja viestintää. Kuuntelemme mielellämme, jos teillä on jotakin mp-alaan liittyvää toimintaa ja tarvitsette sponsoria. Meidän sponsoritoiminta on pienimuotoista, lähinnä tuotteiden ”nettomyyntiä” tai pieniä lahjoituksia. Kannattaa kuitenkin kysyä lisää vaikkapa sähköpostitse.


MPRENKAAT sponsorointi